Ledelse

Driftschef

Søren Höffner
Mobil: 28 75 99 96, e-mail soren.hoffner@hum.ku.dk 

Lokalekontor og Hovedomstillingen

Kontorfuldmægtig Conny Lundberg
tlf: 35 32 40 12, e-mail clu@csc.ku.dk

Betjentservice og Rengøringsservice

Serviceleder i Indre By: Inge Holm Taageby
mobil: 28 75 29 71, e-mail inge.holm.taageby@csc.ku.dk 
Serviceleder på CSS: Ulla Kjærgaard
mobil: 28 75 49 59, e-mail dibup@csc.ku.dk

Teknisk Service og Bygningsvedligehold

Vedligeholdelsesleder Kasper Søgaard Fløyel
tlf: 93 56 52 47, e-mail kst@csc.ku.dk