Om City Campus 

City Campus er en serviceenhed som skal sikre drift og vedligehold af bygninger og tekniske installationer samt levere fælles serviceydelser i tilknytning til driften på City Campus-området.

City Campus servicerer Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, dele af folkesundhedsvidenskab, andre eksterne enheder som hører til på CSS og KU´s Fællesadministration.

City Campus ledes af Søren Höffner. 

Området er organiseret i følgende afdelinger: